Kwaliteit in beweging, de basis voor fysiotherapie

Welkom op de website van Origo Fysio in Gemert.
De praktijk is in 2018 opgericht door Koen Keursten en Hein van Sinten en is gevestigd in het pand van CrossFit Gymert.

Wij als Origo Fysio stellen uw gezondheid en die van onszelf voorop. Dit betekent dat wij rekening houden met de gebruikelijke (hygiëne)maatregelen van het RIVM. Mocht u op één van onderstaande vragen ‘ja’ antwoorden, dan vragen we u de afspraak af te melden. Het liefst meer dan 24 uur voor de afspraak, maar in het geval van coronasymptomen mag het ook binnen 24 uur kosteloos.

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
• Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
• Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuw coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Origo staat voor oorsprong – de afkomst – en bovendien betekent origo in medische termen: het aanhechtingspunt van onder andere de spieren aan het skelet. De reden dat wij voor deze naam gekozen hebben ondersteunt de visie dat fysiotherapeutische behandelingen gericht moeten zijn op de oorsprong van het menselijk bewegen, bestaande uit functionele bewegingen en oefeningen.

      OPENINGSTIJDEN

maandag gesloten
dinsdag 18.00 – 22.00 uur
woensdag 09.00 – 20.00 uur
donderdag gesloten 
vrijdag 08.00 – 18.00 uur
zaterdag 08.00 – 12.30 uur
zondag gesloten

* In nader overleg kan van bovenstaande openingstijden worden afgeweken.

Je kunt tijdens onze openingstijden gebruik maken van een gratis en vrijblijvend adviesgesprek (op afspraak) Dit is niet op vaste tijden, maar we proberen dit zoveel mogelijk aan te passen aan jouw wensen. Tijdens dit adviesgesprek word je voorzien van advies en wordt, indien nodig, een afspraak ingepland voor een intake of behandeling. Om je aan te melden voor een adviesgesprek kun je het contactformulier invullen of ons een appje sturen.

Origo Fysio heeft haar deuren geopend in juni 2018 in het pand van CrossFit Gymert op Rechteloop 10 in Gemert.

In 2010 zijn Koen Keursten en Hein van Sinten afgestudeerd als fysiotherapeut op de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven en in 2015 als MSc manueel therapeut op de SOMT te Amersfoort. Gedurende de studies zijn zij begonnen met CrossFit en al snel zagen zij een groot raakvlak tussen de visie van CrossFit Gymert en hun eigen visie op het vak fysiotherapie. Binnen de fysiotherapie hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden, met verschillende behandelvormen als gevolg. De ervaring van onze therapeuten is dat een adequate omgang met bewegingsgerelateerde klachten, ondersteund met functioneel bewegen en trainen, in veel gevallen tot de beste resultaten leidt op de lange termijn. Iedere klacht kent zijn eigen natuurlijke beloop en herstel, en wanneer er niet op een adequate manier omgegaan wordt met de klachten kun je hierin vertraging oplopen. In veel gevallen betekent dit dat de ‘belasting’ wat aangepast moet worden. Belasting bestaat niet alleen uit sporten, maar uit meerdere factoren binnen je leefstijl. Denk hierbij aan voldoende slaap, gedoseerd bewegen, een goed eetpatroon etc. De factoren die je herstel negatief kunnen beïnvloeden zullen tijdens het fysiotherapeutisch onderzoek in kaart gebracht worden en hiervoor wordt een passend behandelplan opgesteld.

Bij het behandelplan zal gekozen worden voor een actieve benadering van je klachten. Dit wil niet zeggen dat je extreem sportief moet zijn, maar dat de nadruk zal liggen op het functioneel oefenen en bewegen, en minder op passieve behandelmethodes. Origo Fysio helpt je graag wanneer je lichamelijke klachten hebt. Of je nu topsporter bent of niet verder gekomen bent dan de gymles op school, je bent welkom in onze praktijk!

Koen Keursten

Koen Keursten

Fysiotherapeut, MSc manueel therapeut

Sinds 2012 doe ik fanatiek aan CrossFit bij CrossFit Gymert. Door het doen van deze trainingen, het volgen van cursussen en het lezen van wetenschappelijke artikelen ben ik veel te weten gekomen over functioneel trainen. Dit pas ik tijdens mijn werk als fysiotherapeut dan ook uitgebreid toe om mensen te helpen bij hun klachten. Dat trainen voor veel klachten een oplossing is, wil niet zeggen dat ik je alleen maar hele zware oefeningen laat doen wanneer je bij mij in behandeling bent: vaak lukt het met een simpele oefening al om een patroon te doorbreken en te herstellen van je klacht. Daarnaast kan tijdens de behandeling ook humor niet ontbreken, want het moet natuurlijk wel leuk blijven!

Na mijn studies heb ik me door verschillende cursussen gespecialiseerd in schouderklachten, longklachten (Corona / COPD / astma) en duizeligheidsklachten. Als manueel therapeut heb ik me vooral verdiept in rug- en nekklachten.

THERAPIEVORMEN

Tijdens een uitgebreide intake zal je probleem in kaart gebracht worden. Naast de klachten die je zelf ervaart, wordt gekeken naar factoren die de klachten mogelijk veroorzaakt hebben of het herstel belemmeren. Daarna wordt in overleg een behandelplan opgesteld.

Hier vind je een overzicht van de verschillende therapievormen die we je kunnen bieden.

Algemene fysiotherapie
Onder ‘algemene fysiotherapie’ vallen in principe alle klachten waarvoor je normaal gesproken naar een fysiotherapeut gaat. Grotendeels zijn dit klachten aan het bewegingsapparaat, oftewel aan je spieren, gewrichten etc. Denk hierbij aan ongemak bij het bewegen of wanneer je een bepaalde houding aanneemt. Ook kunnen dit andere klachten zijn zoals (spierspannings)hoofdpijn, duizeligheid of bijvoorbeeld bepaalde longaandoeningen zoals COPD.

Tijdens een uitgebreide intake zal je probleem in kaart gebracht worden. Naast de klachten die je ervaart, wordt gekeken naar factoren die de klachten mogelijk veroorzaakt hebben of het herstel belemmeren. Daarna wordt in overleg met jou een behandelplan opgesteld.

Algemene fysiotherapie is direct toegankelijk: het is niet nodig om een verwijzing van een arts te hebben, maar wanneer je een verwijzing heeft gekregen, kunt je deze meenemen naar de eerste afspraak.

Manuele therapie
De manueel therapeut heeft uitgebreide en specifieke kennis van de werking en aandoeningen van de gewrichten van de wervelkolom en de ledematen. Hiermee vindt er een verdieping plaats in het diagnostisch proces om gezondheidsproblemen te kunnen diagnosticeren en analyseren. Tijdens het diagnostisch proces worden je klachten in kaart gebracht en hiernaast ook de factoren die de klachten mogelijk veroorzaakt hebben of het herstel kunnen belemmeren.

Vaak wordt gevraagd naar manuele therapie bij:

  • Hoofdpijn/duizeligheid
  • Nekklachten
  • Schouderklachten
  • (Lage) rugklachten
  • Klachten aan heup/bekken

Denk hierbij niet alleen aan pijn, maar ook aan het gevoel van verminderde beweeglijkheid.

De behandeling zal zich richten op het verminderen van de beperkingen en pijn die je ervaart. Bovendien zul je inzicht krijgen in wat je zelf kunt doen om de klachten te verminderen en te voorkomen dat ze weer terugkomen. Hierbij wordt zeker niet alleen gekeken naar verbetering op de korte termijn, maar vooral naar effecten voor de lange termijn.

Sportrevalidatie
Veel mensen ervaren klachten tijdens of na het sporten. Soms zijn dit kleine ongemakken, soms grote blessures. Wanneer je niet meer kunt sporten zoals je dat zou willen of zelfs helemaal niet meer kunt sporten, kan Origo Fysio je hierbij helpen. Sportgerelateerde klachten vragen soms om een andere aanpak dan de klachten die in het dagelijks leven voorkomen. Vanuit hun passie voor sport weten onze therapeuten wat het inhoudt om een doel na te streven en het uiterste in jezelf naar boven te halen. Hierbij moeten doelen soms bijgesteld worden, of moet er (tijdelijk) een tussenstap gemaakt worden.

Tijdens de sportrevalidatie wordt gestreefd om je zo snel en veilig mogelijk weer te laten sporten op het door jou gewenste niveau. De behandeling zal bestaan uit een actieve benadering, waarbij in het pand van CrossFit Gymert de faciliteiten aanwezig zijn om de revalidatie hier optimaal bij te ondersteunen.

Revalidatie na een operatie
Na een operatie geeft een specialist vaak het advies om te revalideren onder begeleiding van een fysiotherapeut. In de beginfase lukt het misschien nog niet om naar de praktijk te komen. Daarom zullen onze therapeuten, indien nodig, een aantal keer aan huis komen, totdat je in staat bent om wel naar de praktijk te komen of om je te laten brengen.

Veelvoorkomende operaties waarna fysiotherapie geadviseerd wordt, zijn:

  • Heupoperaties (zoals een nieuwe heup)
  • Knieoperaties (zoals een nieuwe knie, voorste kruisbandoperatie, kijkoperatie)
  • Schouderoperaties
  • Operaties aan de wervelkolom (zoals een hernia, fixatie van wervels)
  • Operatie na een breuk

Samen met jou worden doelen gesteld om zo snel en veilig mogelijk te revalideren naar het door jou gewenste niveau.

Longklachten / COPD

Voor patiënten met longproblemen, zoals COPD, kan fysiotherapie van grote meerwaarde zijn. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Wanneer je longproblemen hebt, ervaar je vaak veel beperkingen in het dagelijks leven, zoals vermoeidheid bij sporten, traplopen, aan- en uitkleden of zelfs al bij praten.

De therapie bestaat uit het optimaliseren of behouden van je kracht en conditie, vaak aansluitend op een revalidatieprogramma wat doorlopen is in een ziekenhuis of specialistische kliniek. Hiernaast is informeren een belangrijk onderdeel van de therapie: hoe om te gaan met de beperkingen en wat te doen als er een benauwdheidsaanval plaatsvindt. Andere elementen van de behandeling kunnen zich richten op ademhalingstechnieken of het ophoesten van vastzittend slijm.

Wanneer er sprake is van COPD GOLD 2 of hoger, wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Indien je eigen risico nog niet verbruikt is, zal dit eerst aangesproken worden.

VERGOEDINGEN

Origo Fysio heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. De zorgverzekeraars hebben met ons afspraken gemaakt over de hoogte van het tarief. Deze declaraties gaan rechtstreeks naar je zorgverzekeraar.

Afmelden van de behandeling graag tot 24 uur vóór de afspraak. Wanneer je je minder dan 24 uur voor de afspraak afmeldt of niet verschijnt op de afgesproken tijd, zijn hier kosten aan verbonden die niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. De eerste keer nemen wij deze kosten voor onze rekening, daarna brengen wij een deel van de kosten bij je in rekening.

Wanneer er sprake is van een indicatie die voor komt op de lijst met chronische indicaties (opgesteld door de overheid), wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Wel is hierbij verplicht dat eenmalig de eerste 20 behandelingen betaald worden vanuit de aanvullende verzekering. Indien je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, zullen de (resterende) behandelingen voor eigen rekening komen. Vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Indien je eigen risico nog niet verbruikt is, zal dit eerst aangesproken worden.

TARIEVEN

Indien je niet of onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, gebruiken wij onderstaande tarieven:

Tarievenlijst Origo Fysio per 1 januari 2020

Screening € 16,50
Intake en onderzoek na screening € 33,00
Screening, intake en onderzoek € 49,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 49,50
Zitting fysiotherapie € 33,00
Zitting manuele therapie € 44,00
Eenmalig consult fysiotherapie € 55,00
Toeslag behandeling aan huis € 11,00
Niet-nagekomen afspraak* € 23,10

* 70% van zitting fysiotherapie

Let op: wanneer de behandeling niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar, zullen wij je per e-mail de factuur sturen.

ONZE PARTNERS:

CrossFit Gymert

De oudste CrossFit-box van Nederland.

Kelly Hendriks, Sports nutritionist

Gemotiveerde en enthousiaste deskundige die een passie heeft voor voeding en sport. Voeding staat meer dan ooit in de aandacht. Er wordt echter zoveel over gezegd en geschreven dat het lastig kan zijn om door de bomen het bos nog te zien. Kelly kan je helpen!

_______________________________________________

Rechteloop 10  |  5421 WW  GEMERT  |  Tel: 06 – 12 09 89 97  |  info@origofysio.nl

CONTACT

Voor meer informatie en een advies op maat, maken wij graag een afspraak met je om onze visie persoonlijk toe te lichten en je van de juiste informatie te voorzien.

Laat hieronder je gegevens achter, en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

9 + 10 =

Origo Fysio

Origo Fysio
Rechteloop 10
5421 WW  Gemert